Åldersgränser

Mer om åldersgränser på bio Många undrar hur åldersgränserna för olika filmer bestäms och vad de innebär. Statens medieråd är en myndighet som granskar filmer för att avgöra om de på något sätt kan anses vara skadliga för minderåriga. Åldersgränserna är däremot inte en rekommendation för vilka filmer som passar en viss åldersgrupp. Statens medieråd avgör efter granskning om en film ska vara barntillåten, tillåten från 7 år, tillåten från 11 år eller tillåten från 15 år. En film som av någon anledning inte granskats får automatiskt 15-årsgräns. Åldersgränserna är som sagt inte tänkta som vägledning om man vill se vilka filmer som passar yngre biobesökare. Då är det bättre att leta efter genrebeteckningarna "barn" eller "familj". Dessa markeringar visar på vilka filmer som är avsedda för den yngre publiken. Vill du veta mer om åldersgränser kan du läsa om det på Statens medieråds webbplats. Statens Medieråd (tidigare Statens Biografbyrå)

 • Barntillåten

  Filmen får ses av alla åldersgrupper, även utan vuxet* sällskap.

 • 7 år (Barntillåten i vuxet* sällskap)

  7-årsgräns innebär att man utan vuxet sällskap på filmen måste fyllt 7 år. Med vuxen är filmen barntillåten. Barntillåten film är tillåten för alla åldrar. Som biografägare och som arena för publika visningar av film är vi skyldiga att kontrollera att lag om åldersgränserna följs (Lag 2010:1882, §11). Man behöver vara beredd att kunna styrka sin ålder med en ID-handling, till exempel pass.

 • 11 år (7 år i vuxet* sällskap)

  11-årsgräns innebär att man utan vuxet sällskap på filmen måste fyllt 11 år. Med vuxen är det tillåtet att från 7 års ålder se filmen.

 • 15 år

  15-årsgräns innebär att man utan vuxens sällskap ska ha fyllt 15 år och också kan styrka detta vid insläpp till filmen. Från och med 11 års ålder kan man i vuxens sällskap se filmer med 15-årsgräns. Som vuxen räknas den som fyllt 18 år. 15-årsgränsen betyder fortfarande att en film har bedömts kunna vara till skada för välbefinnandet för barn under 15 år, inte att filmen är lämplig att ses av en 11-åring i sällskap med en vuxen. Det är den vuxne som tar med ett barn på en film med högre åldersgräns som ansvarar för skyddet av barnet.

* Vuxen räknas den som har fyllt 18 år.

Observera att en film som visas i 3D kan ha en annan åldersgräns än samma film utan 3D då de granskas separat och kan anses ha olika psykiska påverkan på barn.

Det är ett lagbrott (enligt lagen 2010:1882) att släppa in personer som inte har åldern inne till en offentlig filmvisning.

Information om BIO

Vi visar normalt en film per veckoslut, fredag till tisdag, klockan 19.

Kafébio visas normalt dagtid klockan 13 ca en gång i månaden.

Visste du att du även kan köpa dina biljetter på internet. För fler evenemang tryck på länken nedan..

» Köp biljetter online

Salonger

Vi har två salonger där vi kan visa bio.

Nåjdens Sal som är den större salongen kan ta in 390 personer samtidigt. Här kan vi även visa film i 3D.

Prisma som är den mindre salongen kan ta in 121 personer samtidigt.

Tel.: 0980 - 157 00
Fax: 0980 - 828 01
E-Post: info (snabel-a) fhkiruna.se

Folkets Hus och Park i Kiruna Ekonomisk Förening
Lars Janssonsgatan 17
981 31 Kiruna, Sverige